Därför är jag Pirat

I dagens SvD skriver Nicklas Lundblad, fil dr i Informatik följande:

Integriteten är ju det klassiska exemplet på ett alltför lösligt strukturerat särintresse: alla bryr sig men ingen gör något.

Det finns faktiskt en aktör som siktat in sig helhjärtat på frågan om integritet och det är Piratpartiet.

Det är därför och av ingen annan anledning jag är Pirat. Integritet är nämligen en förutsättning för en fungerande demokrati. Varken mer eller mindre. Hela demokratin står och faller om vi förlorar integriteten.

Alltså är ett bevarande av integriteten den nu i särklass viktigaste politiska frågan. En fråga som inte kan tummas på från något håll, en fråga som inte får ge vika för andra intressen. Och FRA-lagen är bara en liten liten del av alla andra övervakningslagar på väg.

För mig finns inget annat alternativ än att vara Pirat.

Tags: , , , ,

One Response to “Därför är jag Pirat”

  1. Piratpartiets starka kvinnor « Jan "PiratJanne" Lindgren Says:

    […] är en annan person som har betytt väldigt mycket för partiet och vår utveckling. Efter det att hon blev aktiv så etablerade hon sig snabbt som ett av partiets största interna kritiker och […]

Leave a Reply