När kommer Brommaplanet efter pirater?

Japp, det verkar som om vi missat en jävelskap i IPRED. En inte särskilt liten jävelskap heller. Nämligen att man ska få rätt att frysa fildelares tillgångar i speciella fall, utan att förvarna den anklagade.

Min första reaktion var. “Det här måste vara någon som överreagerar, så här illa kan det inte vara”. Allt tyder på att jag hade fel. För detta är vad propositionen säger:

Enligt 15 kap. 5 § tredje stycket rättegångsbalken är huvudregeln att ett
yrkande om kvarstad inte får bifallas utan att motparten beretts tillfälle
att yttra sig. Om det är fara i dröjsmål får dock åtgärden, enligt samma
stycke, beviljas att gälla till dess annat förordnas.

Så jo, frysta tillgångar kan bifallas:

För att kravet på fara i dröjsmål ska vara uppfyllt krävs att det finns en beaktansvärd anledning att svaranden inte ska beredas tillfälle att yttra sig, exempelvis att det kan
befaras att en kommunicering blir en utlösande faktor för svaranden att
omedelbart planlägga och genomföra ett sabotage eller tidigarelägga en
redan planerad sabotageåtgärd (NJA 2005 s. 29).

Okej, hur exakt tror man att fildelare utgör sabotagehot?

Vidare ska sökandens intresse av åtgärden vägas mot de olägenheter som en omedelbar åtgärd kan tänkas innebära för motparten (Fitger, Rättegångsbalken, Del 1,
s. 15:13).

Det var ju vänligt, att de tänker så, men då kommer den lilla passusen:

Vid en sådan intresseavvägning är det av stor betydelse om ett
dröjsmål skulle leda till irreparabel skada för rättighetshavaren (se även
Westberg, Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål, Bok 3, s. 53 f.).

Och man påminns återigen om att lagen är ett beställningsverk. Ska de dessutom få lov att göra husrannsakan? Japp, det verkar inte bättre.

Det är inte förrän inatt jag verkligen känner att IPRED faktiskt berör mig. Som jag tidigare sagt skulle jag inte dö om jag inte fick fildela och jag fildelar inte i någon större utsträckning. Men formuleringar som de här får mig att tänka på antiterrorlagar. Och det är inte utan att jag frågar mig: När kommer Brommaplanet efter oss pirater?

Tags: , , , , , , ,

9 Responses to “När kommer Brommaplanet efter pirater?”

 1. opassande » Blog Archive » Husrannsakan och frysta tillgångar för upphovsrättsintrång — och det är bara början Says:

  […] att ett upphovsrättsintrång är tillräckligt bra anledning för den här sortens lagstiftning. Man ska hela tiden komma ihåg att även oskyldiga kommer drabbas av detta. […]

 2. emma Says:

  Måste säga att din rubrik är en riktig rysare och läskigt aktuell.

 3. elmindreda Says:

  Okej, hur exakt tror man att fildelare utgör sabotagehot?

  Genom att planera att formattera om sin hårddisk, antagligen.

 4. HQ Says:

  Det börjar nå punkten då ovilja att shoppa räknas som terrorism. Jag trodde jag skulle hinna dö innan det gick så långt, men jag hade tydligen fel.
  Varje orimlig utveckling får en motsvarande backlash. Så har det alltid varit. Om jag satt i den här regeringen skulle jag vara MYCKET nervös över vad folket kommer att hitta på när de röstat bort dem och tagit makten.

 5. klara Says:

  emma: jag kände att den var aktuell ja.
  elmindreda: intressant syn på sabotage i så fall.
  HQ: det verkar så ja. jag fattar inte heller vad de tänker med över huvud taget. stackars beas ungar i skolan t ex, borde inte vara särskilt kul att vara dem just nu. fast de går väl knappast i en vanlig skola förstås så de slipper väl förhoppningsvis ta skit för att mamma är en idiot.

 6. ChrisK Says:

  Oerhört bra skrivet! Dessutom är det bra med sidreferenser så att grupparbetet kan fortsätta!

 7. klara Says:

  chris: tack. ja. det behövs research på alla håll och kanter verkligen!

 8. Beatrice Ask förnekar inte husrannsakan « Christian Engström (pp) Says:

  […] Tango för enbenta, Mikael von Knorring, MinaModerataKarameller, Anna Troberg, ProjO, Fridholm, Klara, Opassande, Rick […]

 9. Beatrice Ask förnekar inte husrannsakan « Piratpartiets EU-kandidater 2009 Says:

  […] Tango för enbenta, Mikael von Knorring, MinaModerataKarameller, Anna Troberg, ProjO, Fridholm, Klara, Opassande, Rick […]

Leave a Reply