Har Piratpartiet upptäckt ett nytt konfliktperspektiv?

Trots att det är mitt i natten ska jag försöka att sätta ord på något av den debatt som sprungit sedan mitt och andras inlägg igår kväll. Det ord som dyker upp i mitt huvud är “konfliktperspektiv”. En hastigt framhastad teori från min sida ser ut ungefär så här:

Rörelser som t ex feminismen, socialismen och de svartas medborgarrättsrörelse i USA bygger på att man har ett tydligt definierat konfliktperspektiv. I stället för samförståndsanda ser man en konfliktyta mellan två ojämbördiga parter. Frågor om feminism bygger således på ett erkännande av sexism, under det att medborgarrättsrörelsen i USA handlar om att erkänna rasism och socialiasm om kampen mellan arbete – kapital. Har du inte konfliktperspektivet kommer du att göra en fundamentalt annorlunda analys i jämförelse med den som har konfliktperspektivet. Ni kommer missförstå varandra och tala förbi varandra mer än en gång, för ni har inte samma utgångspunkt för det ni diskuterar.

Är det så enkelt att Pirater har hittat ett nytt konfliktperspektiv? Ett konfliktperspektiv ingen riktigt har tagit på allvar förut? Kan det vara så att vi ser immaterialrättsfrågor som två ojämbördiga parter där vi medborgare är underordnade? Är det kanske där vi faktiskt skiljer oss från majoriteten av de andra partierna? Är det konfliktytan som definierar Piratpartiet?

Det låter i alla fall väldigt logiskt i mina öron, för då är det ju inte så konstigt att frustrerade Pirater säger att “ni har ju inte förstått!”. Vad man menar är “ni har inte förstått att det finns en konflikt!”, “vi kan inte sätta oss och dricka te med IFPI, vi har helt olika intressen och kommer aldrig komma överens“.

Jag tror det kan vara här skon klämmer.

Innan vi sätter oss och skriker att den andra inte har förstått, låt oss först definiera om det är så att vi faktiskt har helt olika utgångspunkter. Om man vet det kommer diskussionen förhoppningsvis att hamna mera rätt.

Tags: , , , , , , ,

11 Responses to “Har Piratpartiet upptäckt ett nytt konfliktperspektiv?”

 1. Rick Falkvinge (pp) » Piratpartiets skyttegravskrig Says:

  […] tror att det har att göra med att vi kommer med nya idéer. Som Klara formulerar det, ett nytt konfliktperspektiv. Som statsvetarna Ulf Bjereld och Marie Demker formulerar det, en ny politisk […]

 2. opassande » Blog Archive » Piratpartiet — lite mer funderingar Says:

  […] där med att piratpartiet för vissa framstår som ett högerparti, och dels har hon identifierat ett konfliktperspektiv som känns klockrent. Det senare inspirerade Rick Falkvinge att utveckla tankarna om […]

 3. David Says:

  Jag har startat ett projekt för att öka förståelsen som du nämner, men min infallsvinkel verkar inte intressera. Jag hade hoppats att folk skulle tycka att det var ett bra projekt, länka till det och locka dit fler kunniga människor som via kommentarerna kan bidra med sin kunskap. Så verkar dock inte vara fallet.

  http://detdemokratiskaverktyget.blogspot.com

  Vad tycker du?

 4. pirater och deras kritiker « the real mymlan Says:

  […] intressanta är att ingen Piratpartist egentligen sagt emot Ekströms påståenden, men blir upprörda […]

 5. Mikael B Says:

  Det här konflkperspektivet har förutspåtts, (och existerat) en längre tid inom t.ex. Hacker/Dator-kulturens historia, och även i litterär form inom den strömning som brukar benämnas Cyberpunk(skiftet 80-90 tal).

  Först nu ser vi det i praktiken, i då det kommit i och med informationsteknikens och internets utveckling.

  Lite datorkultus-historia hittar man även i boken:

  Linus Walleij i sin bok “Copyright finns inte” från 1998
  http://www.df.lth.se/~triad/book/

 6. Martin Says:

  Kort svar: Tror inte det. Det är konflikten arbete-kapital all over again, mer specifikt den mellan gamla borgerliga produktionsförhållanden och nya (kommunistiska?) produktionsmedel.

 7. 21 % potentiella väljare och man stör sig på en kulturjournalist at Deepedition Says:

  […] menar att jag och andra blivit styrda av känslor – visst kan man försöka utveckla tanken om konfliktperspektiv men det är enligt mig inte intressant i den här frågan. På något sätt känns det som om man […]

 8. Hampus Eckerman Says:

  Finns inget nytt i piratpartiets konfliktperspektiv. Det har diskuterats fram och tillbaka hur länge som helst. Vad som är nytt är att piratpartiet valt att sätta på sig ögonbindlar gällande alla andra konfliktperspektiv.

 9. Anders Widén Says:

  Jag anar och tror att du har fokuserat en viktig sak. Konfliktytan är svår att upptäcka. Själv har jag andats och levt i copyrightvärlden sedan 1989, först som journalist och delvis fotograf.
  Sedan 1994 som författare.
  Genom FRA i juni, eftersom jag var så bestört över den skiten började jag komma i kontakt med piratpartister på nätet.

  Jag förstod motståndet mot FRA, men det här med upphovsrätt och immateriell rätt trängde inte in i mig. Det har skett gradvis – och språngvis.
  Häromdagen skrev jag att upphovsrätten för en författare (mig själv inkluderad) är absurd.

  Jag trodde att jag själv gjort upptäckten. Senare samma dag gick jag återigen in på pp´s hemsida och såg att där stod det naturligtvis redan samma sak – och har nog stått så hela tiden.

  MEN. För mig som andats och levt i en värld där man ständigt umgås med människor som helt naturligt hävdar (c) och Upphovsrätt – och dessutom har jag just nu 5 böcker utgivna och ytterligare en på väg, som fortfarande står under (c) så tja.

  Det tog mig 5 månader att gradvis – och språngvis – fatta att det är en konfliktyta här.

  @ Hampus ovan. Jag måste säga att din kommentar inte bidrar att föra våra tankar vidare. Vi förstår inget mer genom ditt inlägg.
  Genom att Piratpartiet finns och valt att fokusera frågan om upphovsrätt/immaterialrätt så sker ingenting mindre än en tankerevolution i mitt sinne.

  Att döma av vad som händer kring FRA och IPRED på nätet så har denna tankens revolultion skett i flera människors liv än i mitt. Piratpartiet är således av yttersta vikt och deras val av fokus totalt livsviktigt för demokratin.

 10. Ratad av Helsingborgs dagblad – Mab Says:

  […] För vad är det egentligen vi vill uppnå? Piratpartiet vill reformera upphovsrätten för att öka allmänhetens användarrättigheter, vilket får som konsekvens att upphovsmännens rättigheter minskar. Dessa rättigheter står nämligen i ett motsatsförhållande eller med andra ord: det råder en intressekonflikt. […]

 11. Siffror från Sifo och känslosamma pirater – Mab Says:

  […] ställning i andra frågor för att kunna fokusera på den politiska skiljelinje som vi anser vara grunden för de inskränkningar i vårt demokratiska system som håller på att […]

Leave a Reply