Lars Gustafsson

Det här var fan det bästa jag läst om vår politik nästan någonsin! Eller som emma just sa: (2009-05-27 19:51:27) infinite_emma: ja, lars gustavssons artikel håller konstnärlig höjd, tammefan

När det blir konflikt mellan båda måste det industriella intresset vika och konstens stora intellektuella sfär försvaras emot allt som hotar den.

Tags: , , , ,

Leave a Reply