Förslag att stänga Skype/chatt som beslutsmässigt forum

Detta är ett diskussionsunderlag som sedemera planeras läggas fram för styrelsen om vi känner att vi (Anna Troberg, jag och Emma ) har stöd av medlemmarna. Förslaget ligger på forumet för Piratpartiet och det finns en röstningsmöjlighet kopplad till tråden. Ta gärna diskussionen dit.

I korthet:
Vi avser med detta förslag att förenkla för enskilda medlemmar att göra sig hörda, såväl som att ge officiella representanter möjligheter att styra över sin arbetstid. Vi vill också slå ett slag för transparensen inom partiet. Detta kan enligt vårt synsätt endast åstadkommas genom att pensionera Skype som beslutsforum.

Vi föreslår därför styrelsen att ta följande beslut

 • att partiet inte längre ska fatta beslut över Skype eller annan icke-inkluderande chattklient
 • att om officiell beslutsmässig chattkanal behöver finnas ska kriterier för denna dras upp på förhand och redovisas i för arbetsgruppen avsedd forumsektion

För dessa beslutsmässiga kanaler gäller då följande:

 • att beslut i möjligaste mån ska föranledas av för ändamålet anpassad tid för öppen diskussion och feedback på forumet.
 • att besluten redovisas tydligt i för arbetsgruppen avsedd forumsektion

Lite mer ingående bakgrundsbeskrivning:
Piratpartiets Skype-chattar har länge fungerat som ett socialt forum där pirater samlats och diskuterat piratpolitik och annat. I takt med att partiet vuxit, så har vi också vuxit ur våra Skype-chattar. Det leder till att det som tidigare var intressanta och givande samtal, nu alltför ofta slutar i otillfredsställelse för alla inblandade parter. Det krävs därför en förändring. Vi har ett stort behov av bra och öppna kommunikationsbanor inom partiet. Vi har också ett ansvar att se till att människorna i partiet mår bra.

Därför föreslår vi att partiets officiella Skypekanaler stängs, för att främja att diskussionerna flyttar ut på forumet. Där kan fler ta del av dem och det skapar därmed mer transparens och öppenhet.

I praktiken innebär detta att om inte diskussion tagits på forumet blir den osynlig för ett stort antal medlemmar, då långt ifrån alla medlemmar vet att vi håller till på skype. Den “finns inte” i praktiken. Vi menar att det inte går att ta beslut om saker som “inte existerar” i organisationen i stort, generellt sett. Undantag finns till varje regel, men regeln är inte särskilt tydlig idag.

Att socialisera och hänga i Skype, eller valfritt chattklient, för att vädra idéer och åsikter, planera aktiviteter, brainstorma eller dylikt, är upp till varje enskild medlem och arbetsgrupp. Spontankluster uppmuntras dessutom. Men diskussioner som leder till beslut i dessa kanaler kan inte erkännas som förankrande om det inte redovisats och lämnats utrymme för diskussion på forumet. Förankring, spridning av information och idéer är oerhört viktiga komponenter i vårt politiska arbete och alla måste lära sig att lyfta ut diskussionerna i större omfattning.

Argumenten för Skype har varit flera. Bland annat har nämnts att vi då och då behöver kunna kommunicera snabbt. Vi menar att detta enkelt går att lösa genom att man helt enkelt låter folk sätta upp temporära skypechattar vid behov.

 • Använd Skype eller annan valfri chattklient som direktkommunikation, dvs den gång snabb kommunikation behövs drar man ihop en chatt med de som snabbt behöver kommuniceras med.
 • Sköt officiell kommunikation på för det avsedd plats.
 • Om möten behöver hållas på Skype och därmed kräver en fast kanal ska beslut om varför denna chatt finns samt kritierier för kommunikation i denna dras upp på förhand. Detta gäller t ex arbetsgrupper med specifika partimandat.

Exempel: Mediagruppen bör inte diskutera centrala mediastrategier öppet på forumet. Men när dessa lanseras kan de redovisas i den för gruppen avsedd forumsektion och redovisa funderingar och bakgrund. Dessutom är det användbart inför olika utspel för olika ämnen att hitta kompetenta skribenter, specialistkunskap, grävande och faktakollande personer. Forumsektionen kan också fungera som förslagslåda för mediastrategier och idéer eller tips om saker som behöver tacklas medialt.

Forum i kombination med förstasidan på siten och medlemsutskick behöver i högre grad användas för att information ska nå längre ut i organisationen. Kontaktadresser, listor med ansvariga och vilka arbetsgrupper som finns måste uppgraderas med rätt information. Forumsektioner för de olika arbetsgrupperna bör underhållas och användas regelbundet.

En klart negativ aspekt av Skype är att man kan känna att man “måste” finnas tillgänglig, alltid. Att hålla koll på backloggar för att hitta saker som angår en eller saker man hade kunnat svara på gör sig inte riktigt. Bättre att veta att det hamnar på forumet så går man dit för att läsa. Den som har frågor och synpunkter till en grupp kan dessutom inte veta med säkerhet om det blivit läst, i en Skypelogg när man inte får svar omgående. Postas det på ett forum är det tryggare.

Detta kan också hjälpa till att påverka kulturen i partiet att bli lite mer långsiktig. Just nu är allting väldigt mycket ALLT NU GENAST! och vi menar att detta kanske inte alltid är så hälsosamt. Människor kan inte alltid vara tillgängliga, allt behöver inte gå i 170 km/h och precis allt måste inte alltid sägas precis där precis då. Vi vill ha pirater som håller och inte har bränts ut på ett halvår.

Därför måste Skype pensioneras som beslutsforum. Det är bra för både öppenhet och diskussionsklimat.

Detta förslag påverkar inte trepiratersregeln.

Tags: , , , , , , ,

14 Responses to “Förslag att stänga Skype/chatt som beslutsmässigt forum”

 1. opassande » Blog Archive » Förslag att ta bort Skype/chatt som beslutsforum i Piratpartiet Says:

  […] som sedemera planeras läggas fram för styrelsen om vi känner att vi (Anna Troberg, Klara Tovhult och jag) har stöd av medlemmarna. Förslaget ligger på forumet för Piratpartiet och det finns en […]

 2. gustav n Says:

  men ärade vänner, ni vill allstå bestämma hur folk ska fatta beslut i en frivilligorganisation. Detta förslag kommer vara väldigt jobbigt. Tycker att ni är inne på helt fel väg när ni beblandar er hur ideelt arbetande människor arbetar.

  Att stifta policy för hur arvoderade/anställda arbetar är helt okej. Men nu är 99% av partiets aktiva inte anställda. Det bör även regleras hur styrelsen och partiledningen fattar beslut. Men ni verkar prata om arbetsgrupper på lägre nivå. Detta förslag är i direkt motsats mot hur vi skalar. Piratpartiet är där vi är idag för att vi skalar bra och låter folk bidra och fatta beslut på ett sätt som låter dem känna sig bekväma.

  Tycker detta förslag bör skrotas, kasseras och kastas i sjön.

 3. erik Says:

  Fantastiskt bra förslag. Särskillt det sista är centralt: “Vi vill ha pirater som håller och inte har bränts ut på ett halvår.”

 4. Thomas Tvivlaren Says:

  Manuell trackback:

  Pinsamt patetisk press

 5. Etu Says:

  Den största nackdelen med skype som jag ser det är att inte alla kan deltaga.

  Jag vägrar köra skype, för att det är ett ofritt och dåligt program. Det är samma sak med mig när det gäller MSN.

  Jag ser att många piratpartister bryr sig om fri mjukvara. Varför ska då dess ledning köra sina möten över ofri mjukvara?

 6. klara Says:

  nipe: nej, vi vill bara att saker formaliseras så man vet vad som gäller 🙂 De arbetsgrupper som vill jobba skype ska självklart få göra det, men det måste finnas någon slags koll på hur arbete å så fungerar å förlöper.

  Och om du kollar diskussionen på forumet så ser du att vi har tre alternativ i pollen. Bra, anus eller bör remixas 😉 Du remixade ju just förslaget genom att säga att det borde vara tydligare på ledningsnivå, alltså behöver man inte skrota förslaget 🙂

  Det verkar som om vi inte varit så tydliga som vi själva tyckt vi verkat vara för en hel del verkar missförstås 🙂 Vi har utvecklat mer på forumet också 🙂

  Erik: Tack. Och ja, det är faktiskt min viktigaste anledning också.

  Etu: Det är också en fråga ja.

  Tomas: ska kolla in din post 🙂

 7. ANNM Says:

  Jag har postat det här hos Anna Troberg, men hon verkar ha något filter påslaget så jag postar det här också. Ber om ursäkt för eventuell dubbelexponering:

  Det är verkligen pinsamt att piratpartiet använder sig av Skype. Jag har ingen åsikt om chatt som sådan, eller eventuella bra eller dåliga sociala och demokratiska effekter, men att ett parti som säger sig vilja uppmuntra användande av fri mjukvara själva nästan enbart använder hemlig mjukvara för sin kommunikation är verkligen under all kritik.

  Jag tvivlar dock på att just det argumentet skulle få särskilt stort gehör. Piratpartiets medlemmar verkar vara väldigt flexibla när det gäller sina principer, speciellt när de uppfattar att principerna skulle kunna påverka deras egen bekvämlighet.

  Jag har hela tiden tyckt att man måste välja – antingen slutar man använda Skype eller också tar man bort stycket om att uppmuntra användande av fri mjukvara i principprogrammet. Den nuvarande situationen är ett extremt hyckleri.

 8. Elis Blog » Skype mm. Says:

  […] så skrev Anna, Klara, Emma och säkerligen andra där ute också. Men jag har nyligen satt upp min RSS-Läsare pånytt […]

 9. Isak Gerson Says:

  Jag tror att man gör sig själva en otjänst om man försöker kontrollera sådana verktyg i partiet. Precis som Mattias redan skrivit om är det alltför temporärt och flytande. Det finns ingen anledning att tro av varken Skype eller forumet kommer att vara det rådande kommunikationsmedlet om ett halvår, oavsett vad vi klubbar på årsmötet. Men om vi klubbar det på årsmötet kommer det bli en fotboja att efter varje kommunikationsprocess tvingas gå tillbaka till forumet för att copypasta in informationen.

  Läs http://ungpirat.blogspot.com/2010/01/piratpartiets-kommunikationskanaler-en.html

 10. christoffer Says:

  JAg vill se en remix av detta. Skype är ett symptom inte en sjuka i sig själv.

  Grundproblemet är otydliga informationsvägar ut. och in till (I dagens läge) styrelse och parti ledning. Att flytta allt beslutsfattande till forumet kan vara en del av lösningen men jag skulle vilja se att man faktiskt tar ett helhetsgrepp på detta problemet och då man har en kommunikationslösning så formaliserar man den och presenterar den TYDLIGT på hemsidan,forumet, skype, IRC och alla andra ställen som idag är halvofficiella beslutsforum.

  Efter det så låter man det gå en stund , utvärderar resultatet och moddar systemet. (rinse and repeat).

  /Christoffer Willenfort.

 11. Stoffe Says:

  Skype är ett ofritt, stängt, patenterat och exkluderande verktyg. Alla kan inte använda det, och ytterligare personer vill inte på grund av dess ofria natur. Det borde räcka för att uppriktiga pirater skulle avfärda det som ett trovärdigt verktyg. Fast det är så klart – det heter “pragmatism” när man är för bekväm för att leva som man lär. Trots att just Skype på flera sätt går rakt mot vad (pp) säger sig vilja ha, ett inkluderande samhälle där alla får vara med.

 12. Stoffe Says:

  Skulle kanske sagt något om öppna protokoll också, kanske den enskilt viktigaste hörnstenen för fungerande kommunikation och anledningen till att internet alls finns idag, i alla fall som vi känner det. Öppna protokoll är minst en order of magnitude viktigare än att programvaran är fri och att (pp) aktivt MOTARBETAR öppna protokoll och därmed ett öppet internet genom sitt användande av stängda protokoll är närmast en mindre skandal.

 13. Isak Gerson Says:

  Varför bör man leva som man lär?

 14. Piratpartiets starka kvinnor « Jan "PiratJanne" Lindgren Says:

  […] så etablerade hon sig snabbt som ett av partiets största interna kritiker och även om hon har tonat ner sin kritik lite den senaste tiden så är hon väldigt viktig för att driva igenom viktiga […]

Leave a Reply