Archive for March 9th, 2010

När frågor krockar med varandra

Tuesday, March 9th, 2010

Idag krockar perspektiven med varandra på Expressen i berättelsen om en polis som på sin blogg beskriver sin myndighetsutövning på ett minst sagt otrevligt sätt. Expressen citerar mannens blogg och visar hur upprepade gånger citerar de han träffar i sitt yrke på sin blogg.

Men är det han säger sant? Har polisen brutit någon lag om han bara hittar på? Det vet vi ännu inte. Han hävdar själv att han bara
drar gamla skrönor
.

Dock är det intressant som fråga om yttrandefrihet vs tystnadsplikt. Poliser har – mig veterligt – i sin tjänsteutövning tystnadsplikt. Deras yrkesutövning lyder under sekretesslagen, precis som vårdbiträden, socionomer, läkare och diverse andra yrken.

Men det som fångar mig är Expressens sätt att klumpa ihop frågan om polisens rätt att blogga med eventuellt begångna brott.

Ska bloggen tas ner? Frågar de sina läsare. Och där blir frågan dubbel för mig. Är mannens rätt att uttrycka sig på nätet förbrukad? Var slutar i så fall vår egen rätt att få uttrycka oss.

Just nu passar den här storyn som handen i handsken på ett ökat snuthat. Men hur bra är det att spinna på den trenden? Hur bra är det att öka människors hopplöshet ännu mer?

Jag har en gång åkt fast för polisen för stöld. Jag har varit inlåst i 12 timmar i arresten och var anhållen. Jag blev inte det minsta misshandlad eller skadad av poliserna då. De var mestadels hyggliga mot mig, som ändå tagits på bar gärning.

Polisen som kom hem till mig och lämnade kallelsen till rättegången var också alldeles ypperligt trevlig även om jag aldrig såg hans ansikte eftersom jag låg inne i min säng kräksjuk just den dagen. Men jag har fört en trevlig konversation genom mitt öppna fönster med fördragna gardiner med en polis i stan. Måste tillstå att det är ett av mina mer humoristiska minnen dessutom. Inte varje dag man ligger och kräks med öppet fönster och en polis börjar prata med en genom gardinen…

Jag känner att det också måste finnas någon rim och reson i debatter. Det finns rötägg och det finns idioter och det finns trevliga människor, som i de flesta andra yrken. Men kanske är det viktigare att tala om varför poliserna behöver ha en högre standard på hur de uppför sig? Kanske är det dags att tala om att man inte bör vara polis för länge i taget, som den bloggande polisen också var inne på?

Jag vet inte. Jag vet bara att jag inte känner att frågan är så enkel och svartvit som den var vid Hornstull. Här är vi i gråzonen. Frågan är hur vi hanterar det. Jag vet ännu inte. Jag vill bara inte överta utomparlamentarisk vänsters nattsvarta syn på polisen även bloggvärlden. Det är inte svart eller vitt och jag vill inte att man ska vara för snabb att döma.

Eller så.