Motion: Regelbundna kuratorskallelser i grundskolan

Stigmat kring psykisk ohälsa i vårt samhälle är starkt. Många vågar inte söka hjälp av rädsla för att utpekas som annorlunda eller vara defekta. Människor går och mår dåligt i stället för att söka hjälp, ibland med dödlig utgång.

Det är något vi behöver ändra på. Och vi börjar när barnen är små; i grundskolan. Regelbundna kallelser till kurator för alla elever. Det har funkat med tandvården, vi har idag en tandvård i världsklass tack vare att barn kallas löpande till tandvården. Vi kan skapa en liknande modell för kuratorskallelser.

Förslaget hittades av Simeon på Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd och antogs direkt av UP Jönköping. Det är en del av vårt manifest som vi antog inför polkon.

För mig är förslaget självklart för de positiva bieffekterna är så många. Det skulle rusta upp ungdomars hälsa på bred front. Och det skulle med största sannolikhet sprida sig så även äldre blev av med en del av sitt stigma kring psykisk ohälsa. Vi är nog många som känner någon som inte orkade leva längre, eller som bara skäms för hur den mår så den inte vågar söka hjälp. Det vill vi ändra på.

När stigmat att vara annorlunda minskar kan vi också få se en större mångfald av människor och personligheter. Och det är både en förutsättning och en tillgång för kunskapssamhället.

Tags: , , , , , ,

9 Responses to “Motion: Regelbundna kuratorskallelser i grundskolan”

 1. JP Says:

  Wonderful!
  Det är ett bra förslag och jag hoppas att den antas.
  Detta är såklart ingen magisk lösning på tex. självmord hos ungdomar men jag är övertygad om att det kommer att öka antalet som får hjälp i tid och det är ett stort kliv i rätt riktning.

 2. Christer Says:

  Just så. Psykisk ohälsa ska inte behöva vara ett större stigma än att gå till tandläkaren.

 3. Erik Lönroth Says:

  Jag ställer mig bakom det här 100%

 4. klara Says:

  Erik: härligt!

  JP: najs, du har ju rösträtt på kongressen 🙂

  Christer: exakt så 🙂
  ba: 🙂

 5. Henrik Brändén Says:

  Glöm inte motionera till partiet också! Numera välkomnas motioner som leder fram till förslag om konkreta ställningstaganden – som sedan kommer att föras ihop till olika sakpolitiska program som redigeras snygga av styrelsen!

 6. JP Says:

  Jo, jag har ju det 🙂 Och den skall nyttjas till fördel för denna motion.
  Dn bör absolut dyka upp som motion till PP också.

 7. Peter Andersson Says:

  Nej, nej, nej!!! Herregud! Fattar du vad du säger? Du vill alltså ge myndigheterna rätten, till och med skyldigheten, att regelbundet besiktiga yngre medborgares psyke på årlig basis utan föregående misstanke om att något fel föreligger!

  Då är vi ytterligare ett steg närmare allmän åsiktsregistrering! Då är vi ytterligare ett steg närmare en oerhört otäck framtid där medborgarna redan som unga fått lära sig att myndigheterna har rätt att undersöka vem som helst, när som helst och hur ofta som helst utan föregående misstanke om någonting alls.

  Läs “1984! Läs “Du sköna nya värld”. Läs “Kalocain”. Om denna motion går igenom så har PP parkerat sig långt till höger om SD avseende statens rätt att betinga sina medborgare redan som barn!

  Att syftet är gott hjälper inte här, det är en fruktansvärd ide!

 8. klara Says:

  Peter: Givetvis har vi tänkt på den 😛 Bara för att det inte står i motionen är det inte oombesörjt. Det handlar inte om att upprätta register över ungdomars hälsa och övervaka dem, jag anser att inte ens föräldrarna ska ha rätt att få veta vad som sägs, än mindre staten. I princip borde de ha tystnadsplikt på nivå med präster.

  Förslaget är inte utformat in i detalj då detaljer är något som måste undersökas fram och vägas fram och tillbaka, dvs att t ex se vilken lag som påverkas var vad gäller tystnadsplikt. Men diskussionen om sjukjournaler och integritet är i sammanhanget en detaljfråga (lite större tilltro får du ha till pirater än att du tror att de vill skapa övervakningsapparater för svenska skolbarn) och den diskuteras hela tiden i pp separat.

  Så jo: jag fattar mycket väl vad jag säger 🙂

 9. Peter Andersson Says:

  Visst, men kuratorerna kommer av både nödvändighet* och lag att ha journalplikt och alla register läcker, det borde väl du veta som kallar dig pirat!

  *”Psykologyrken” har hög personalomsättning och det kommer att bli värre p.g.a utbildningsbrist, vilket betyder att även om din ide gick igenom under gynsammast tänkbara former så riskerar ungdomarna ändå att få träffa nio olika kuratorer under sina nio år i grundskolan, vilket gör det omöjligt för den aktuelle sådane att skaffa sig en egen bild över barnets utveckling utan tillgång till tidigare journaler, vilka för övrigt i vilket fall som helst är lagstadgade och då är vi tillbaka till det där med att ALLA register läcker.

  Just nu finns det inget som borde skrämma oss så mycket som tanken på att vi inom några år kommer att ha ett europeiskt gemensamt digitalt datasystem för “sjukvårds- och psykvårdsjournaler, det kommer att innebära att t.ex tyska bordelläkare (det är ju lagligt där) kan sitta och läsa svenska BUP-journaler innan de skickar ut företagets personal på rekryteringsturne (det räcker ju att de hittar EN korrupt person som är villig att göra det + att tjuvläsning av journal knappast kommer att bli ett brott som omfattas av utlämningslagarna mellan olika länder). Detta bara som ett exempel.

Leave a Reply