Posts Tagged ‘IPRED’

Upphovsrättens rätta ansikte

Friday, August 27th, 2010

Slashdot inatt rapporterar om en ny lag i Tjeckien. En musiker som ger ut sin musik under CC-licens tvingas från och med nu att anmäla detta till en rättighetsorganisation först. Så de ska få rättigheter på musik som andra gjort gratis och vill ge bort.

Ja, ni läste rätt. Om du vill ge bort din musik gratis måste du anmäla din musik hos någon motsvarande Copyswede för att få framföra musiken. Och tjeckiska Copyswede ska då även få del av rättigheterna.

Jag baxnar.

En lag som IPRED kan jag ändå någonstans förstå. Att man vill förbjuda fildelning av något som människor själva inte vill dela med sig av kan jag förstå. Ja, jag säger inte att det är rätt. Men jag kan förstå det.

Men den här Tjeckiska lagen visar precis vad immaterialrätter egentligen handlar om: Bolagen vill äga all musik.

En antimarknad är när staten går in och tillsammans med marknaden låser den fria marknaden och samtidigt ger en fördel till ett enskilt företag. Redan detta hindrar fri konkurrens på lika villkor, dvs det man tycker att en fri marknad ska handla om.

Men här pratar vi om ett företags rätt att stjäla musik någon vill ge bort gratis och sedan själv få rättigheterna till det. Här pratar vi om folk som skulle kommit till Jesus och sagt “nejdu, om du ska dela ut fem bröd och två fiskar så ska vi ha en viss procent av allt det du delar med dig, det spelar ingen roll att någon annan fiskat och det spelar ingen roll att vi inte bakat brödet. Det är ändå vårat.”

Jävla omvända Robin Hood. Näe, det är nog ingen slump att skivbolagens branschorganisation IFPI grundades i Mussolinis Italien.

Du är Pirat

Tuesday, December 16th, 2008

Detta inlägg är riktat till alla de som tvekar inför Piratpartiet. Inspirationen fick jag särskilt när jag läste funderingarna hos Farmor Gun. Här är mina funderingar om varför jag själv är Pirat och vad det är att vara Pirat. Det kommer att bli flera inlägg av denna sorten från min sida framöver ur olika vinklar så håll utkik. Det finns mängder av länkar i inlägget. Tyvärr har jag ingen kod för att färga dem ännu. Dra gärna med musen över inlägget så hittar ni dem.

Efter valet 2006 kände jag en viss besvikelse. Jag är i själen vänstervriden och en borgerlig regering var inte vad jag önskade mig. Jag grämde mig på att jag röstat på Piratpartiet när de/vi nu visade sig ha varit så pass få. Ja, jag blev medlem i Piratpartiet redan i juni 2006, men blev inte aktiv förrän i somras och jag tvekade länge, innan jag kastade mig in. För det smärtar att ge upp allt annat.

Det smärtar mig att kanske en dag rösta in någon i riksdagen som gör det sämre för mig i egenskap av funktionshindrad. Det smärtar mig att rösta in någon som kanske kommer rösta för lägre skatter för miljonärer. Det smärtar mig att rösta för ett parti som kanske kommer privatisera mera sjukvård, sälja ut flera gemensamma tillgångar och öka de ekonomiska klyftorna i landet. För med Piratpartiets vågmästarstrategi vet man inte vad man får ekonomiskt… Att säga något annat är att ljuga.

Men jag har gjort ett val. Ett aktivt val. Jag har valt bort allt annat för kärnan. Att ta tillbaka och bevara våra mänskliga rättigheter.

Att vara Pirat i Sverige idag det är att leva i samma tradition som Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks, Vanunu, Oscar Romero, Victor Jara, Anna Politkovskaja. Piratpartiets innersta väsen är motståndsrörelsens.

Och det som skiljer oss från andra partier är att vi struntar i om vår förtryckare heter Stalin, Putin, Pinochet eller Hitler, eller till och med Reinfeldt eller Mona Sahlin. Det spelar oss faktiskt ingen som helst roll om våra förtryckare är röda eller blå.

Om din viktigaste fråga är att sjukvården ska privatiseras, eller att vi ska måste sänka arbetsgivaravgifterna för att få ett bättre företagsklimat, ja då är du troligen inte Pirat. Om din viktigaste fråga är en starkare offentlig sektor och en mer jämn fördelningspolitik, ja, då är du troligen inte heller Pirat.

Att gå till kärnan handlar om att ha en förståelse för att ovanstående frågor riskerar att inte ens få rätten att debatteras. Du är Pirat när du fattar att rättigheterna att ha de åsikter snart kan vara passé. Du är Pirat när du struntar i om det är Reinfeldt eller Sahlin som för landet mot mera diktatoriska former. Du är Pirat när du tror att demokrati är något som ständigt måste erövras och som aldrig någonsin kan tas för givet.

Rättssäkerheten, åsiktsfriheten och demokratin är inte bara hotade. De är satta under frontalattack. Så länge vi har ett parti som fokuserar på det som är viktigt har vi en reell chans att återvinna våra friheter. Vi människor har världens chans att slå tillbaka attacken om vi lägger de andra frågorna åt sidan. Om vi inser att våra demokratiska värden är större än alla andra värden.

Motståndet mot FRA-lagen, IPRED, IPRED2, ACTA och Datalagringsdirektivet är mina viktigaste frågor. Är det dina?

I så fall är du Pirat.

Gå med i Piratpartiet idag

Monday, December 8th, 2008

Idag är det Gå med i Piratpartiet-dagen. Denna dag är utlyst för att visa vad vi människor i Sverige idag tycker om IPRED och de andra övervakningslagar som väller över oss.

Det kostar inget, du förbinder dig inte till något. Det enda det är är en markering från din sida om att det inte får gå till så här.

När kommer Brommaplanet efter pirater?

Saturday, December 6th, 2008

Japp, det verkar som om vi missat en jävelskap i IPRED. En inte särskilt liten jävelskap heller. Nämligen att man ska få rätt att frysa fildelares tillgångar i speciella fall, utan att förvarna den anklagade.

Min första reaktion var. “Det här måste vara någon som överreagerar, så här illa kan det inte vara”. Allt tyder på att jag hade fel. För detta är vad propositionen säger:

Enligt 15 kap. 5 § tredje stycket rättegångsbalken är huvudregeln att ett
yrkande om kvarstad inte får bifallas utan att motparten beretts tillfälle
att yttra sig. Om det är fara i dröjsmål får dock åtgärden, enligt samma
stycke, beviljas att gälla till dess annat förordnas.

Så jo, frysta tillgångar kan bifallas:

För att kravet på fara i dröjsmål ska vara uppfyllt krävs att det finns en beaktansvärd anledning att svaranden inte ska beredas tillfälle att yttra sig, exempelvis att det kan
befaras att en kommunicering blir en utlösande faktor för svaranden att
omedelbart planlägga och genomföra ett sabotage eller tidigarelägga en
redan planerad sabotageåtgärd (NJA 2005 s. 29).

Okej, hur exakt tror man att fildelare utgör sabotagehot?

Vidare ska sökandens intresse av åtgärden vägas mot de olägenheter som en omedelbar åtgärd kan tänkas innebära för motparten (Fitger, Rättegångsbalken, Del 1,
s. 15:13).

Det var ju vänligt, att de tänker så, men då kommer den lilla passusen:

Vid en sådan intresseavvägning är det av stor betydelse om ett
dröjsmål skulle leda till irreparabel skada för rättighetshavaren (se även
Westberg, Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål, Bok 3, s. 53 f.).

Och man påminns återigen om att lagen är ett beställningsverk. Ska de dessutom få lov att göra husrannsakan? Japp, det verkar inte bättre.

Det är inte förrän inatt jag verkligen känner att IPRED faktiskt berör mig. Som jag tidigare sagt skulle jag inte dö om jag inte fick fildela och jag fildelar inte i någon större utsträckning. Men formuleringar som de här får mig att tänka på antiterrorlagar. Och det är inte utan att jag frågar mig: När kommer Brommaplanet efter oss pirater?

Piratrörelsen är den nya folkrörelsen

Monday, November 17th, 2008

När dagens vuxna klagar över de opolitska ungdomarna och det bristande intresset för ungdomsförbunden missar de något fatalt. Nämligen att ungdomars folkrörelse har flyttat in på internet. Dagens ungdom är i allra högst grad politisk. Och skräckpropagandan mot fildelning saknar både alla proportioner och är späckad med lögner.

Undertecknad gjorde en liten koll under kvällen på det politiska engegemanget på Facebook. Det är trots allt på nätet det händer numera…

Stoppa Ipred: 39 469 medlemmar

Socialdemokraterna: 1495 medlemmar

MUF: 1189 medlemmar

Ssu: 1120 medlemmar

Vänsterpartiet: 781 medlemmar

Miljöpartiet: 707 medlemmar

Piratpartiet: 644 medlemmar

Folkpartiet: 483 medlemmar

Moderaterna: 465 medlemmar

Ung Vänster: 464 medlemmar

LUF: 343 medlemmar

Centerpartiet: 297 medlemmar

Kristdemokraterna: 250 medlemmar

Grön Ungdom: 216 medlemmar

CUF: Rikstäckande grupp saknas

Ung Pirat: 99 medlemmar

Om man plussar de politiska partierna och ungdomsförbunden kommer man ändå inte i närheten av storleken på Stoppa Ipred. Så snälla söta Beatrice Ask… några få högljudda?! Knappast. Du har att göra med en helt ny folkrörelse.

Man vill förbjuda människor att prata med varandra i sina egna hem

Friday, November 14th, 2008

Igår när jag skrev inlägget om Stackars gamla kreatörer skrev jag också att det går en vattendelare vid 35 års ålder. Jag skrev också att jag fildelat Åsa Larsson utanför internet, för att det inte var någon skillnad att göra det på internet och IRL. Men jag hade inte greppat den fulla innebörden av mina egna ord. Inte hajat vidden av vad det innebar.

Den där vattendelaren som går ungefär vid 35 års ålder handlar om huruvida man använder internet som envägskommunikation eller tvåvägskommunikation. Det är onekligen intressant det där. Jag vill ju gärna placera mig i den fåra som använder internet som tvåvägskommunikation. Men samtidigt har jag köpt retoriken om att kopiering är stöld. Jag får lite rysningar över alla kids som tar för givet att de kan ladda ner vad som helst. Så rent mentalt har det funnits en kluvenhet hos mig. Och kanske är det helt logiskt. Jag är ju trots allt bara low rank nerd och ligger precis inom åldersspannet där vattendelaren går.

Om internet är som verkligheten så måste det alltså betyda att det inte är  någon skillnad om jag lånar pappas bok av Åsa Larsson, än om jag letar upp en torrent där någon annan lånar ut Åsa Larssons bok till mig. Det är bara som ett enda stort partytält där man spelar musik och visar film, lånar böcker och spel och läser och håller konserter för varandra. Och internet är liksom bara själva tältet.

Utanför tältet står svinrika herrar i kostym och är förbannade för att folk delar med sig och talar om dålig moral. Det är ju deras musik vi måste köpa, de måste få bestämma vad vi ska lyssna på. De vill riva tältet.

För en religionsvetare kan fildelningen jämföras med den tid då frikyrkorna kom till i Sverige, när Svenska kyrkan till varje pris ville behålla sitt monopol på bibeln och den kristna tron. Då var det förbjudet för människor att samlas i grupp och läsa bibeln hemma hos varandra. Men folk gav sig inte och en stark rörelse för eget aktivt deltagande spred sig som en löpeld över landet. Prästerna gjorde vad de kunde för att kväsa upproret, men de lyckades inte.

Nu har förvisso frikyrkorna stagnerat och blivit ganska lika de rörelser som de själva en gång gjorde uppror mot. Men det förändrar inte att det handlade om precis samma sak. Om en gammal institution i samhället som höll på att förlora sin makt. Som ville övervaka mäniskors privata kommunikation och förbjuda dem att tala med varandra.

För det är precis det IPRED handlar om. Man vill förbjuda människor att prata med varandra i sina egna hem. Vi vet att frikyrkorna vann. Vi vet att deltagarkulturen återigen kommer att vinna mot det gamla prästerskapet. Vi får bara innerligt hoppas att vi slipper spöstraff och kätterilagar först.

Uppdatering: Johan Rheborg har förstått det här med att kultur är något som är till för människor och inte människor för kulturen.

Stackars gamla kreatörer!

Thursday, November 13th, 2008

Efter att ha hjälpt Emma researcha dagens inlägg har jag nu kollat hur gamla de som skrivit på dagens DN Debatt är. Det var minst sagt intressant! Här kommer listan:

Torbjörn Flygt, författare, Född 1964
Åsa Larsson, författare, Född 1966
Björn Ranelid, författare, född 1949
Dick Harrison, författare, född 1966
Peter Englund, författare, född 1957
Lena Koppel, regissör, född 1955
Colin Nutley, regissör, född 1944
Kjell Åke Andersson, regissör, född 1949
Joakim Nätterqvist, skådespelare, född 1974
Stefan Sauk, skådespelare, född 1955
Hannes Holm, regissör, född 1962
Måns Herngren, regissör, född 1965
Peter Dalle, skådespelare, född 1956
Mikael Persbrandt, skådespelare, född 1963
Rikard Wolff, artist, född 1958
Georg Riedel, musiker/kompositör, född 1934
Martin Rolinski, artist, född 1982
Henrik Rongedal, artist/låtskrivare, född 1965
Magnus Rongedal, artist/låtskrivare, född 1965 (de är ju tvillingar)
Fredrik Thomander, artist/låtskrivare/producent, född 1971
Jakob Samuelsson, artist, född 1969
Matti Alfonzetti, artist/låtskrivare/producent,
Jill Johnson, artist/låtskrivare, född 1973
Claes Janson, exekutör och tolkare, född 1947
Monica Borrfors, artist, född 1954
Lasse Tennander, musiker/kompositör/textförfattare, född 1945
Eva Dahlgren, artist/låtskrivare, född 1960
Per Gessle, artist/låtskrivare, född 1959
Ulf Dageby, musiker/kompositör, född 1944
Martin Ehrencrona, musiker/producent, född 1974 eller 1973 vad det verkar
Jacob Widén, artist/låtskrivare, född 1983
Eric Lantz, artist/låtskrivare, född 1986
Oscar Kempe, artist/låtskrivare, född 1984
Magnus Sveningsson, artist/låtskrivare, född 1972
Joey Tempest, artist/låtskrivare, född 1963
Lisa Miskovsky, artist/låtskrivare, född 1975
Niklas Strömstedt, artist, född 1958

Medelåldern av de som skrivit på är 46 år. Medianen är 45 – 46 år. Och så här fördelar sig listan efter decennium:

40-talet: 6
50-talet: 8
60-talet: 11
70-talet: 6
80-talet: 4

Slutsatser och kuriosa: Ingen artist född på 90-talet har skrivit på. Av de 4 artister som fötts på 80-talet är 3 med i samma band och kallar sig pinsamt nog för punkrockare?! och den andra är med i samma band som Alexander Bard… Visst är det många många tunga namn på listan. Men det är inte den nya generationens artister. Jag som är 35 är yngre än de allra flesta av dem och jag räknas sannerligen inte längre som ung.

Tyvärr fick jag inte med Matti Alfonzettis ålder i listan. Detta beror på att han är så okänd att jag knappt kan hitta honom varken via Wikipeda eller google. Det får väl tala för sig själv. Annars är ju den här artikeln lite talande.

Det går en vattendelare ungefär vid 35 års ålder.  De över 35 förstår inte internet, under det att de under 35 gör det. Studien som säger detta läser du här. Själv ligger jag precis på gränsen. Men visst är det tur att det finns undantag. Synd att bara att vi inte publiceras på DN Debatt.

Tack till Mårten Fjällström för hjälp med statistiken!

Jag fildelade Åsa Larsson utan dator

Thursday, November 13th, 2008

Jag minns med sådan enorm spänning första gången jag fick tag i en bok av Åsa Larsson. Det var strax efter Knutbyincidenten och likheterna med verkligheten var enorma. Pastorer som mördare, en liten församling med galna individer och så låg allt långt ute på landet. Men framför allt älskade jag huvudkaraktären. Rebecka Martinsson är nog efter Ronja Rövardotter och Dina den mest intressanta kvinnliga karaktären jag sett i bokform. Och jag vet inte hur många gånger jag tjatat om det när jag rekommenderat folk att läsa Åsa Larssons böcker.

No more of that. Nu gör jag slut med Rebecka Martinsson.

Och jag undrar hur kreatörerna tänker i på dagens DN Debatt, hur många och vilka som fått erbjudandet att skriva under artikeln men som tackat nej. Och vad de nämnda personerna fick för information för att skriva under den. Jag undrar varför folk jag tidigare sett som reflekterande går i bräschen för att skapa en privatpoliskår.

Jag har inte lagt en krona på Åsa Larsson. Jag har faktiskt varken sett filmen på DVD, bio eller nedladdad. Inte ens ett klipp på Youtube och inte en nedladdad ljudbok någonstans.

Ändå säger jag att jag fildelat den. Varför?

Jag lånade Solstorm av pappa, som i sin tur även lånade ut den till sina bekanta. Även jag lånade ut den till bekanta. Det är det som är fildelning. Det är ingen reell skillnad på fildelning på internet och att låna böcker av varandra. Det är ingen reell skillnad på att jag hört lite av en annan Åsa Larsson-bok när jag åkt bil med pappa än att jag kunnat se ett klipp ur Solstorm på Youtube. Det ena sker irl och till färre personer (men ger därmed också mindre buzz). Det andra sker på nätet till flera personer och ger en enorm buzz. Det är enda skillnaden. Låt er inte luras att tro något annat. Internet är inget magiskt i sig självt. Det är endast ett redskap.

En buzz som bevisligen inte ger sämre försäljning. På samma vis som lagen Åsa Larsson förespråkar inte fungerar i praktiken.

Och ja, det är för att fildelning fungerar som ACTA kommer förbjuda folk att dela med sig av sina egna verk.

Ett slags tack

Thursday, November 13th, 2008

Det är med stor sorg jag läser artikeln på DN Debatt. Många många tunga namn som vill att deras fans ska bojkotta dem för all framtid.

Men jag slipper se det namn jag oroar mig för mest…

Jag vet att Jocke Berg hatar fildelning, men han har också mängder av gånger sagt att man inte kan vinna mot fildelarna. Och det glädjer mig att han förmodligen fattat att det inte är rätt väg att jaga livet ur sina fans. Och jag tackar för att jag förhoppningsvis kan fortsätta gå på konserterna och köpa skivorna.

Christopher Kullenberg skriver bra på SvD.

Piratpartiets dubbelagent för Antipiratbyrån

Wednesday, November 12th, 2008

Idag har jag fått veta att Christian Engström, vanligen kallad CE och vice ordförande i Piratpartiet i hemlighet också arbetar på Antipiratbyrån. Jag tar denna nyhet med bestörtning men gratulerar Antipiratbyrån till att ha fångat en så smart person i sin ägo. Christians argumentation är nämligen betydligt mer intelligent än de flestas.

Så grattis till er nya medarbetare Antipiratbyrån, eller var det kanske Piratbyrån han jobbade på? Det är tur att journalister är så duktiga på att kolla upp sina källor. Eller som Petter uttryckte det kärnfullt på IRC:

(10:47:51) pettter: Journalister behövs för att få kvalitet på rapporteringen
(10:48:56) pettter: Eller hur det nu var

För övrigt har Ekot varit vänliga nog att tala om hur det gått i Danmark där IPRED redan implementerats. Ändå förnekar Antipiratbyrån att samma sak ska hända i Sverige.