Posts Tagged ‘Partistyrelsen’

Gästblogg: Torbjörn Wester – vad jag hoppas kunna bidra med i styrelsen

Wednesday, March 30th, 2011

Idag fortsätter Torbjörn Wester sin bloggturne här 🙂 Jag känner honom genom att han mejlade mig i höstas och erbjöd mig att hjälpa till med att ge ut Kunskap Kommunikation Kontroll. Det är nu tack vare honom som boken slutligen kommer att publiceras i vår. Jag känner honom som en mycket driven och duktig person och ser gärna honom i styrelsen.

*********************************************************************************************
Jag heter Torbjörn Wester, brukar blogga som infallsvinkel och det här gästblogginlägget är en del i min kandidatur till Piratpartiets partistyrelse.

Jag har presenterat mig själv och min kandidatur på min blogg.

I det här inlägget kommer jag att utveckla vad jag hoppas kunna bidra med i Piratpartiets partistyrelse.

Vad jag hoppas kunna bidra med i styrelsen

En medlare
I en grupp är jag framförallt en medlarpersonlighet. Jag jämkar samman olika individers ställningstaganden, letar efter vägar för kompromisser och samförstånd.

Det här med prestige är inte min kopp med te, och jag tar inte mig själv särskilt allvarligt. Jag tror att det är egenskaper som underlättar när jag har med andra människor att göra.

Jag har gått alltmer från att vara en idealist, till att bli en pragmatiker. Jag tror att en pragmatiker kan få genomslag för fler av sina idéer, samtidigt som risken för personmotsättningar minskar.

Piratpartiets styrelse kan må bra av att ha ”medlare” i gruppdynamiken.

Jag har erfarenhet av att samarbeta med starka personligheter, och jag stör mig aldrig på folks ”egenheter”. Faktum är att jag är totalt ointresserad av personstrider och jag tillhör inte någon falang inom partiet.

Hög arbetskapacitet
Jag är en högpresterande person som alltid ägnar mig med stor energi och stort intresse åt mina olika engagemang. Jag är en sådan person som folk brukar vända sig till när de vill få saker och ting gjorda. Jag slutför alltid mina engagemang grundligt och håller tidsplaner och deadlines.

En utvecklad förmåga att kommunicera i tal och skrift, samt ett nästan totalt minne för sådant jag läser, har säkert också bidragit till att jag alltid har haft hög kapacitet.Att kommunicera på engelska är inte heller något problem för mig, även om jag lider av en stark svensk brytning…

Strategi för interninformation
Om jag får privilegiet att få förtroende som styrelseledamot vill jag särskilt ägna uppmärksamhet åt partiets (bristande) strategi för interninformation.

Vår nye partiledare har som bekant redan uppmärksammat interninformationens brister och utsett Emma Marie Andersson som operativt ansvarig på området, men partiledningen har även rätt att kräva att styrelsen fattar strategiska beslut i frågan.

Strategi för att ”äga” en känslig fråga
Jag önskar, i all försiktighet, ta fram ett utkast till ett dokument med titeln: ”Att bekämpa barnpornografi på Internet”. Avsikten är att utnyttja partiets stora kunskap inom informationspolitiska frågor för att presentera en strategi för att arbeta mot detta avskyvärda brott. Det är helt nödvändigt att ha en väl förankrad och väldokumenterad linje att hålla fast vid i god tid inför nästa val. (Och fokus måste ligga på att bekämpa barnpornografi, utan att friheten på Internet inskränks.) Det vore naivt att tro att våra motståndare glömt bort slagkraften i att spela detta ”kort”.

En tid att tala, en tid att tiga
En annan sak som jag vill lyfta är min förmåga att sitta still i båten, även i situationer då det stormar rejält. Jag vill peka på det blogginlägg som jag skrev till försvar för Rick Falkvinge under valkampanjen, mitt i problemen med barnporrfrågan. (Att barnporrfrågan hanterades problematiskt är det nog ingen som ifrågasätter.) Jag är inte rädd för att sticka ut, om det är nödvändigt, men jag har en stark känsla för vid vilka tillfällen det är lämpligt att komma med kritik, och vid vilka tillfällen det är nödvändigt att visa stöd. Jag är även medveten om vilka typer av frågor som bör lyftas och lösas internt, och vilka typer av frågor som bör stötas och blötas offentligt.

I Piratpartiet kanske detta är kontroversiellt, men jag anser att vi bör uppodla en större professionalitet (åtminstone på vissa sätt). Partiet behöver både öppna rum och slutna rum.

Med “slutna rum” syftar jag inte på rum från vilka våra medlemmar stängs ute. Utan istället att vi bör kunna ha vitala interna debatter utan att det verkar som om vi håller på att gå sönder av inre spänningar hela tiden. Vi ska inte odla en ”neuros” om att alla interna stridsfrågor bör lösas i offentligheten (vilket i praktiken innebär att olika bloggare kastar skit på varandra).

Styrelsens strategiska arbete
Ett av mina ansvarsområden på mitt ”vanliga” jobb, är att skapa fungerande interna processer i syfte att nå strategiska målsättningar. Det är en erfarenhet som jag skulle ta med mig till Piratpartiets styrelse och säkert ha god nytta av.

Partiet har behov av att utveckla företrädarnas förmåga till ”ägarskap” av ansvarsområden och målsättningar. (Med reservation för att man alltid måste ha rimliga förväntningar på ideellt arbete.) Ofta är just ägarskapet av ett ansvarsområde viktigare än den exakta utformningen av en process.

Nästa gästblogginlägg kommer att presenteras imorgon hos Magnihasa och handla om ifall jag gjort något vettigt för Piratpartiet hittills.

Signerat,

Ring mig gärna om du har några frågor: 072-325 56 78.

Du kan också e-posta på torbjorn.wester@piratpartiet.se eller diskutera här på bloggen eller i min kandidaturtråd på forumet.

Det blev gröna gruppen

Thursday, June 25th, 2009

Jag satt igår i det styrelsemöte som beslöt att vi skulle ingå i den gröna gruppen i EU. Processen bakom kan kritiseras på alla tänkbara vis och jag drar mig inte heller för att göra det. Jag tycker däremot att beslutet som sådant är det rätta.

Jag delar styrelsens motivering i frågan om att gröna gruppen gav oss det bästa anbudet. Vi kommer troligtvis att få sitta i utskottet för mänskliga rättigheter, vi kommer inte behöva gå med i något grönt parti och vi kommer att få en anställd via gruppen.

Utöver det är de gröna de som är mest kompetenta på våra frågor och de vi helt enkelt kommer jobba bäst ihop med.

Kommer de gröna kunna äta upp oss så vi “försvinner” i mängden av integritetsförespråkare? Jag tror det beror helt och hållet på oss själva. Om möjligt ställer det högre krav på vår EU-parlamentariker och hans anställda för att inte försvinna i mängden. Att se den gröna gruppen som att vi då skulle slippa arbete är enligt mig inte en hållbar inställning.

När det kommer till själva processen har den skett klandervärt. Kallelelsen till styrelsemötet gick ut några timmar innan själva mötet. Detta kan ske på grund av att våra stadgar numera tillåter ett styrelsemöte utan någon som helst förvaring.

Att fatta ett beslut på ett relativt löst underlag på några timmar utan att ha fått förvarning är ingen lätt sak. Att när det är panik tvingas bestämma sig för något som man inte är hundra insatt i är inte heller ett optimalt sätt att behandla styrelseledamöter på.

Att tillika tala om för oss styrelseledamöter att det egentligen är parlamentarikern som fattar beslutet är tyvärr lite att indirekt säga säga att “ni får vara med och fatta beslutet om ni fattar rätt beslut”.

Många av de saker jag borde ha bett att få tillagda i protokollet igår har jag insett först idag. Det jag var förmögen igår att föreslå var att vi måste ha en grupp som rapporterar tillbaka från organisationen till nästa styrelsemöte, både om vårt beslut och om processen kring det. Detta förslag gick tack och lov genom.

Jag kommer också kräva att kritik protokollförs och hoppas att styrelsen håller med mig om vikten av det.

Jag är glad över beslutet som sådant. Borde man då ha röstat nej för att processen som tog fram det var trasig? Det finns en tid för allting. Och jag bedömde att tiden för att bråka innan beslutet fattades faktiskt var för kort. Men jag uppmuntrar däremot en intern debatt om hur styrelse, partiledare och parlamentarikern skött detta. Och jag hoppas innerligt att vi ska kunna ha lärt oss något av det. Om stadgarna är så trasiga att man kan kalla till styrelsemöte utan någon vettig förvarning så bör man definitivt i styrelsen utarbeta en praxis om att sådant inte bör få förekomma.

Visste vi att beslutet skulle fattas? Varför kallade vi då inte i förväg?

Never the less: Med det beslutsunderlag vi hade och det bud vi fick av den gröna gruppen är jag glad att vi nu är en del av den.

Låt den interna debatten flyta vid sidan om. Jag mottar gärna all feedback jag kan få på vad jag kunnat göra annorlunda. Var beslutet förankrat i organisationen som helhet? Det känns inte så och det är en av de bedömningarna jag inte heller hann göra med så kort tidsvarsel.

Detta blogginlägg är skrivet i en hast, då jag samtidigt försöker planera Almedalsveckan och det tillstött komplikationer. Om någon som läser detta blogginlägg har en minibuss eller en kombi att låna ut från söndag – söndag (vi betalar förstås hyra) till nästa vecka skulle jag uppskatta att denna hör av sig till mig per omgående. Bussen/bilen behöver köras från Göteborg söndag middag och återlämnas vid samma tid nästföljande söndag.